Ogłoszenie:
W dniu 18 września 2017 r. Biblioteka będzie czynna do godziny 12.00.UWAGA!
W dniach 4-30 września 2017 r. biblioteka czynna w godzinach 9.00-15.00                  Ogłoszenie:

Szkolenie biblioteczne

Obowiązkowe szkolenie biblioteczne dla studentów I roku wszystkich kierunków Wydziału Filologicznego znajduje się na platformie edukacyjnej WF pod adresem :

http://el.us.edu.pl/wf

Logowanie na platformę odbywa się przez CENTRLANY PUNKT LOGOWANIA na stronie:

https://el.us.edu.pl/wf/login/index.php

Po zalogowaniu się na odpowiedni kurs szkolenia bibliotecznego należy zapoznać się z podręcznikiem a następnie wykonać test. Zaliczenie testu następuje po uzyskaniu 90 % poprawnych odpowiedzi. System podlicza poprawne odpowiedzi oraz informuje o zaliczeniu lub nie zaliczeniu testu.

Osoby, które zaliczyły test zgłaszają się do Biblioteki Wydziałowej - pokój nr 8 po wpis do indeksu ze szkolenia bibliotecznego.

SZKOLENIE BĘDZIE MOŻNA WYKONAĆ OD 1 PAŹDZIERNIKA DO 30 LISTOPADA 2016R.                  Ogłoszenie:
Informacja dla studentów I roku studiów stacjonarnych i studiów niestacjonarnych.

Procedura zapisu do Biblioteki Wydziału Filologicznego w Katowicach:
 • Zapoznanie się z podręcznikiem do szkoleń bibliotecznych online
 • Zaliczenie testu online
 • Dokonanie rejestracji online do Biblioteki
 • Uzyskanie wpisu do indeksu
  • studenci kierunków filologia polska, filologia klasyczna, kulturoznawstwo pokój nr 8
  • studenci kierunku bibliotekoznawstwo i informacja naukowa pokój nr 316
 • Prawidłowe wypełnienie deklaracji czytelnika, do pobrania:
  • studenci kierunków filologia polska, filologia klasyczna, kulturoznawstwo pokój nr 5
  • studenci kierunku bibliotekoznawstwo i informacja naukowa pokój nr 316

Należy mieć ze sobą ważny indeks (lub indeksy w przypadku osób studiujących na kilku kierunkach) oraz legitymację